Blockchaın Ve Akıllı Sözleşmeler
Eylül 11, 2019
Sesten Hızlı Olmak !
Eylül 11, 2019

Einstein: Uzaydaki Solucan Delikleri

Bilim her ne kadar klonlamadan kök hücre tedavisine, nesnelerin internetinden yapay zekaya… Kadar bir sürü sektörde ciddi mesafe kat etmiş ve uzaya gidecek yüksek teknolojili mekanizmalar yapmış olsa da… Henüz Einstein’ın ortaya attığı uzay ile ilgili Solucan Deliği denklemine bir cevap bulabilmiş değil. Siz buna ister kestirme yol deyin isterseniz de zamanda yolculuk deyin. Solucan delikleri, uzayda ancak milyonlarca ışık yılında kat edilebilecek mesafeleri daha kısa sürede ulaşmak için var olduğu iddia edilen köprülerdir.

Denklemi Kuran Kazanır

Einstein’ın bazı fizik problemleri çözümlerinde görülen solucan delikleri denklemi, evrendeki üç boyutlu kavramlarla ölçülebilen ve gözlemlenebilen verilere uyarlanamadığı için 1916’ya kadar bir sonuca varılamamıştı.

Fakat denkleme ilk önce Ludwig Flamm tarafından bir çözüm bulunmuş da olsa… Daha sonra aynı çözüm Albert Einstein ve Nathan Rosen tarafından bulunduğu için solucan deliklerine Einstein- Rosen Köprüleri denilmektedir. Söz konusu denklemi iki boyutlu bir uzayda tahayyül ettiğimiz zaman A noktasından B noktasına kadar 10 birimlik çevresel bir yol olduğunu ve bu yolun en kısa mesafe olarak kat edilebilmesi için iki nokta arasına 10/5 oranında köprü kurulmasını esas alan bir denklemdir.


Basit bir örnek ile anlatacak olursak bir elmayı ve elma kurdunu ele alalım. Elma kurdu, elmanın sapından köküne ulaşmak istiyor olsun ve elmanın çevresinden dolaşarak istediği noktaya 2 birimlik göreli uzun bir sürede varacak olsun. Elmanın sap kısmından kök kısmına ulaşmak 0.25 birimlik bir süre olsun. Kat edeceği mesafeyi minimize etmek isteyen elma kurdu, elmanın çevresinden dolaşmak yerine elmanın sap kısmından itibaren bir delik açacak ve normal şartlarda elmanın köküne 0.25 birimlik bir sürede ulaşacaktır. İşte tam bu noktada Einstein’ın denklemi hayatımızda uygulanmış oluyor.


Denklemi Çözen Türk Bilim Adamı


Bir Türk bilim adamı olan Ulvi Yurtsever 1998 senesinde yaptığı çalışmalar ile Einstein’ın denklemini çözmüştü. Ayrıca bu denklem ile bir zaman makinesi icat etmenin mümkün olabileceğine ispatlamıştı.

Ulvi Yurtsever’e Kip Thorne ile Michael Morris de katıldı ve söz konusu denklem ile ilgili hummalı bir çalışma yayımladılar. Bu çalışmanın neticesinde A noktasından B noktasına giderken kat edilen mesafenin solucan delikleri ile minimize edilip zamanda yolculuk yapılabileceğini, daha somut bir ifade ile anlatmak gerekirse denklemin zaman makinesi yapımında kullanılabileceğini gösterdiler. Esasında bakacak olursak elma kurdu elmanın çevresinden dolaşarak gideceği 2 birimlik mesafeyi 0.25 birimlik süreye indirgemiş ve ulaşacağı noktaya 1.75 birimlik süre önce ulaşarak geleceğe gitmiş yani zamanda yolculuk yapmıştır. Fakat örneğimizde elma kurdu geçmişe gidemez.

Zira A noktasından B noktasına geldikten sonra işleyen zaman ile B noktasından A noktasına giderken işleyecek zamanı aynı uzayda tutmak mümkün değildir. Zamanda yolcuk yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir