MK-Ultra Projesi(Zihin Kontrolü)
Aralık 29, 2019
Kuantum Nedir?
Aralık 29, 2019

Görelilik Nedir?

Cisimlerin yere düşmesi ile günlük hayatta kütle çekimin var olduğunu anlarız. Bu düşünce son derece sezgisel olarak dünyanın merkezinde bir kuvvetin bulunduğunu ve tüm cisimleri çektiğini düşünmemize neden olur. Görelilik psikolojik açıdan olduğu gibi bilim açısından da pek çok gizeme sahiptir.
Aristoteles gibi Antik Çağ düşünürleri, cisimlerin hareketleri için ait olma kavramını göz önünde bulundurmuştur. Onlara göre ateş yandığında havaya doğru hareket eder, çünkü onun yeri orasıdır. Ağır cisimlerin ait olduğu yer ise evrenin merkezidir. Aristoteles’e göre sabit hızla hareket eden bir cismin hareketi sonsuza kadar devam edemez. Bu cismin hareketi kuvvet olmadığı takdirde mutlaka sonlanacaktır. Fakat Galileo bu durumu farklı şekilde ortaya koyar. Cisimlerin hareketi için herhangi bir kuvvete ihtiyacı yoktur.


Genel Görelilik Kuramı


1905 yılında Einstein, 1905 yılında ışığın boşluktaki hızının gözlemcinin hareketinden bağımsız olduğunu göstermiştir. Buna göre, fizik yasaları duran ve sabit hızla ilerleyen gözlemciler için aynı olmaktadır. Bu kuram Bilim Türk içinde de geçen genel görelilik kuramıdır. Einstein bundan sonraki 10 yıl boyunca bu kurama ivmelenmeyi de dahil etmek için uğraştı.


Her Şeyi Değiştiren Kuram


Einstein tarafından ortaya atılan genel görelilik kuramı evren ile ilgili her tüm kanılarımızı değiştirdi. Bu teori evrenin doğuşundan kara deliklere kadar pek çok konuya ışık tutuyor. Kuramın günümüzde GPS ya da navigasyon gibi pek çok alanda da kullanımı bulunuyor.
20.yy’a kadar fizik Newton kuralları ile açıklanıyordu. Bu kurallarda ise kütle çekim bulunmaktaydı. Kütle çekim için cisimlerin kütleleri önemliydi. Kütle büyüdükçe çekim de artıyordu. Eisntein ise evrende en hızlı hareket eden şeyin ışık olduğunu ortaya koydu. Hiçbir şey hatta kütle çekim gücü bile ışıktan hızlı hareket edemezdi. Işık dünya ile güneş arasında bulunan 150 milyon kilometrelik yolu sadece 8 saniyede kat edebiliyordu. Bu durumda güneş yok olduğunda gün ışığının yok olması dünyanın yörüngeden çıkmasından daha hızlı mı olacaktı?


Zamanda Geriye Doğru Hareket Mümkün Mü?


Einstein tarafından ortaya atılan bu kuram ile pek çok soru ortaya çıktı. İnsanlar dünyada farklı boyutlarda ileriye ya da geriye doğru hareket edebiliyor. Fakat zamanda insanlar sadece ileri doğru hareket edebiliyor. Fizik kanunlarına göre insanın zamanda geriye doğru hareket edemeyeceği kuralı bulunmamaktadır. Einstein tarafından bu konuda hazırlana hareket denklemi de geriye doğru oldukça iyi bir şekilde çalışmaktadır. Bilim Türk tarafından bu konuya yer verilmiştir.
Özel görelilik teorisine göre bilim olarak bakıldığında hızın artması zamanın yavaşlamasına neden olur. Hatta ışık hızını geçtikten sonra zamanın duracağı dahi yer almaktadır. Bu bakımdan görelilik kuramı ve izafiyet teorisi ile zaman konusunda klasikten farklı bir açı oluşmuştur. Bu da bize zamanla ilgili değişik kavramların oluşmasını göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir