Japonya ve Depremler: Felakete Nasıl Hazırlanıyorlar?

Sera Gazı Emisyon Kaynakları
Temmuz 6, 2020
Cesaret Nedir?
Temmuz 6, 2020

Japonya ve Depremler: Felakete Nasıl Hazırlanıyorlar?

Japonya ve depremler: nasıl felaket: fay hatları üzerindeki ülkeler için depremler yağmur kadar doğanın bir gerçeğidir. Kuşkusuz Japonya’yı çevreleyen yangın çemberi hataları nedeniyle bu doğa olayını en sık ve en büyük ölçekte yaşayan ülkelerden biridir. Neyse ki, Japon devletinin büyük girişimleri ve 6 veya daha fazla deprem sırasında yapıların neden olduğu ölüm ve yaralanmalar neredeyse yok. 11 Mart 2011’de Japonya’nın 9,0 büyüklüğündeki Japonya depreminde Tokyo’da bir beşik gibi sallanan gökdelenlerin görüntülerine hayran kaldık, ama yine de sağlam görünüyor. Türkiye’de böyle bir deprem olması durumunda neler olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Son zamanlarda Türkiye’de depremler sık ​​sık, Japon depremine karşı mücadelede bu düzeye nasıl geldiklerini akla getiriyor. Japonların bu uzun yıllarındaki çabalarına bir göz atalım:

Depreme dayanıklı binalar


İnsanların güvenliğini sağlamak için yapılacak ilk şey depremlerde meydana gelen ölüm ve yaralanmaların neden olduğu binalardan başlamaktır. Bunu yapmanın yolu, hala inşaat halindeyken sallanmaya karşı koymak için binaları güçlendirmektir. Bu şekilde, büyük şiddetteki deprem binalara çarpsa bile kolayca yıkılamaz.


Japonya’da yıllardır yeni inşa edilen tüm binalar, devlet tarafından belirlenen katı kuralları geçmelidir. Temelde Japon hükümetinin bu yeni inşa edilen binalardan beklediği iki koşul vardır: Binayı inşa eden müteahhit ve mühendis, bu binanın 100 yıl boyunca herhangi bir depremde çökmeyeceğini garanti ediyor ve ikincisi binaya zarar vermemesi inşa edildikten sonra 10 yıl boyunca. Ayrıca, bina yapımında kullanılacak malzemeler devlet yetkilileri tarafından katı kurallarla belirlenir. Malzemelerin neredeyse tamamının kolayca kırılgan olmadığına dikkat edilir. Bu kriterleri karşılamayanların Japonya’da inşaat ruhsatı almaları bile mümkün değildir. Sonuç olarak, insanların bulunduğu binalar deprem sırasında dışarıdan daha güvenlidir.

Deprem erken uyarı sistemi


Japonya’daki tüm akıllı telefonlar deprem ve tsunami erken uyarı sistemi ile uyarlanmıştır. Bu şekilde, deprem dalgaları bölgeden 5-10 ve 15 saniye önce o bölgedeki insanlara çarpmadan önce, cep telefonları yüksek sesli bir alarm verir ve bir ses “Jishin desu! Jishin desu ”(Türkçe; Deprem oluyor! Deprem oluyor). Bu erken uyarı sistemi ile insanların deprem dalgaları çarpmadan birkaç saniye önce güvenli noktalara gitmeleri ve bir yaşam üçgeni yaratmaları hedeflenmektedir.

Japonya okyanusta bir ada ülkesi olduğundan, en büyük sorun tsunami. Bunun için, tsunami erken uyarı sistemi 10 dakika önce kıyı sahilinde bulunan insanları cep telefonlarına gönderdikleri acil durum alarm mesajıyla uyarıyor. Peki altyapısı nasıl hazırlandı? Japon meteoroloji ajansı, ülkede sismik hareketleri ölçen 200’den fazla istasyon inşa etti. Japonya doğal afet önleme bakanlığı ülke çapında 800 erken uyarı sistemi istasyonu kurdu. Tüm bu sismik istasyonlardan elde edilen veriler, erken uyarı sistemindeki yetkililer tarafından anında analiz edilir ve boyutları ve zamanları analiz edilir ve acil durum alarm mesajı olarak bölge halkının cep telefonlarına gönderilir. Bu şekilde, depremin bulunduğu bölgedeki vatandaşlar sarsılmadan birkaç saniye önce güvenlik önlemlerini alabilirler. Türkiye topraklarında bulunan iki aktif deprem fayı gibi GSM operatörleri ve yetkili devlet kurumları bu sistemi oluşturmak için halka sunmalıdır.

Kapsamlı doğal afet koruma sistemi


Deprem gibi doğal afetlerin zararlarını azaltmak için Japon hükümeti toplumun farkındalığını artırmak için büyük çaba sarf ediyor. Acil servisler kurarak doğal afetlerde nasıl davranılacağı konusunda eğitim veriyor. Özellikle, acil durum çantasının nasıl hazırlanması gerektiği ve deprem sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda herkese ulaşmak için halk eğitim günleri düzenler. Her ev sahibinin evinde el fenerleri, ilaçlar, battaniyeler, maskeler, halatlar ve üç gün boyunca yeterli yiyecekleri olan bir çanta varlığı konusunda uyarıyorlar.

Ayrıca doğal afetlerde toplama merkezleri belirlenir. Bunlar genellikle okulların spor salonlarıdır ve kask, battaniye, el feneri ve yeterli yiyeceği içerir. Afetten sonra eve dönemeyen insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve bu merkezlerde kalabilirler.

Doğal afet koruma bilinci


Japon hükümeti, halkın depremler ve tsunami hakkında yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Her yıl bu konuda kamu merkezlerinde veya halka açık yerlerde konferanslar düzenlenir ve halkın katılımı sağlanır.
okullarda uake eğitimi ve alıştırmaları anaokulundan başlar. Üniversiteye her yıl Japon eğitim sistemindeki r de dahil olmak üzere tüm okullar büyük bir depremde davranmak için egzersizler düzenlemektedir. Japonya’da okuduğum üniversitede her yıl Nisan gibi büyük bir deprem tatbikatımız olacaktı. O zaman aynı şeylerin her yıl yapıldığını anlayamadım. Zaman geçtikçe, her yıl tekrarlanan bu egzersizlerin insanların büyük depremler ve nasıl davranmaları gerektiği karşısında soğuk kalmasını alışkanlık haline getirdiğini fark ettim.

Ev Hanımları


Ev hanımları Japonya’da depremlerin ve doğal afetlerin önlenmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Bir deprem durumunda, doğal gaz ve elektrik hatları önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, deprem için erken uyarı sisteminden bir mesaj gelir gelmez, ev hanımları mutfağa koşmak ve doğal gaz ve elektriği kapatmak için eğitilir. Ayrıca kapalı kapıların nasıl açılacağı konusunda da bilgilendiriliyorlar çünkü büyük depremde açmak zor olacak. Japon ev hanımlarının bir başka önemli görevi de acil durum çantasını kontrol etmek, hasarlı veya eski ürünleri değiştirmek.

Tüm Japon halkı, büyük bir deprem olduğunda tavandan sarkan avizeler gibi malzemelerden uzak durmanın kesinlikle gerekli olduğunu fark ediyor, çünkü büyük bir depremde pencere gibi kırılıyor ve ciddi kullanıma neden oluyorlar. Buna ek olarak, Japonlar, sarsıntılara, duvarlara, zeminlere veya tavanlara düşmesi muhtemel vitrinler ve dolaplar gibi yapıları düzeltir.

İşyerleri, alışveriş merkezleri ve meydanlar gibi kalabalıkların bulunduğu yerlerde büyük ölçekli doğal afetlerde nasıl davranılacağına dair talimatlar var.

Bu uzun çabaların bir sonucu olarak, Japonlar 6 yaş ve üzerindeki depremlerde can ve mal kaybını neredeyse ihmal edilebilir bir seviyeye getirmeyi başardılar. Japonlar için tek sorun depremden sonraki büyük ölçekli tsunamiler. Onlar için bir çözüm bulurlarsa, depremler Japonlar için yağmurlardan ayırt edilemez hale gelir. Hazırlanıyorlar mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir