Zamanda Yolculuk Günümüzde Gerçekleşiyor Mu?

Düşünme Gücü İle Madde Oluşturma
Ocak 4, 2020
İnsanlığın Geleceğini Belirleyen Bilim Tarihinin En Çarpıcı Deneylerinden Birisi
Ocak 10, 2020

Zamanda Yolculuk Günümüzde Gerçekleşiyor Mu?

Bilim insanları yüzlerce yıldır zaman konusunda çalışma yaparak gelişme kaydediyor. Zaman açısından yapılan en önemli çalışma zamanda yolculuk olarak kaydediliyor. İnsanlara zaman içinde yapacakları yolculuk gizem dolu ve harika olarak görülüyor. Bu konuda yapılan son çalışmalarda bilim insanları zamanın yönünü tersine çevirmeyi başardı. Bilim Türk zaman yolculuğu konusunda yapılan araştırmaları sizin için bir araya getirdi.


Zamanın Yönü Tersine Döndü


Amerikalı, İsviçreli ve Rus bilim insanları zaman konusunda en iyi gelişme kaydeden gruplar arasında yer alıyor. Bu gruplarda yapılan çalışmalarda kısa süreliğine de olsa zamanın yönünü tersine çevirmeyi başardılar. Yapılan çalışmalarda kuantum fiziğinden ve elektronlardan faydalanan bilim insanları, yürütülen çalışmaların temel fizik kurallarına ters düştüğünü belirtiyorlar. Bu çalışmalar aynı zamanda evreni yöneten kurallarla ilgili olarak algıları da kökünden değiştirme potansiyeline de sahipler.


Zaman Başladığı Yere Dönebilir Mi?


İnsanlar yaşadıkları pişmanlıktan ötürü ya da geçmişte yaşadıkları güzelliklerden ötürü her zaman geçmiş zamana yolculuk yapmayı istemiştir. Moskovalı bilim insanları bu alanda yapılan çalışmalarda kısmen de olsa zamanın geriye döndürüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmayı basit bir şekilde ifade etmek için bilardo toplarını örnek veren bilim insanları örneklerle açıklandı. Bu örneğe göre bilardodaki açılış vuruşu ile dağılan topların tekrar başlangıçtaki yönlerine dönmesine benzer bir eylem gerçekleşti.


Moskovalı bilim insanları tarafından yapılan deneyde kullanılan zaman makinesi, elektronlardan ve kuantum bilgisayar için kullanılan veri birimi olan kubitlerden oluşuyor. Günlük hayatta kullanılan bilgisayarlardaki ikili kodlama sistemi sıfır ile birden oluşurken kuantum bilgisayarlarda birimler sıfır ve bir değerini alırken her iki değeri de temsil edebiliyor. Zamanda yolculuk için yapılan deneyde kubitler sıfırdan bire hareket etmekle beraber tam tersi durumda da değerler alabiliyor. Konu ile ilgili araştırma konuları Bilim Türk tarafından farklı başlıklarda incelenmiştir.


Kuantum Fiziği İle Zamanda Yolculuk


Kuantum fiziği zamanda yolculuk konusuna en fazla katkıda bulunan alandır. Zamanda yolculuğu kısa süreli de olsa ters yönlü gerçekleştiren bilim insanları bu durumun gerçekleşmesi için kuantum fiziğini kullanmıştır. Bu konuda araştırmayı yürüten ekip araştırmada iki kubit ile çalışıldığında zamanın tersine döndürülme oranın yüzde 85 gibi ciddi oranlara çıktığını söylemektedir. Kubit sayısı üçe çıktığında ise oran yüzde elliye kadar düşüyor.


Hatalar Azaltılarak Zamanda Yolculuk Yapılabilir


Algoritma daha da geliştirilebilir yapıya sahip olarak bu çalışmalar yürütülüyor. Bu durum da hataların daha az orana ineceğini göstermektedir. Hali hazırda yapılan kısa süreli zaman yolculuğu böylece çok daha fazla gelişmiş bir hal alabilir. Geriye dönük olarak gerçekleşen zamanda yolculuğun yönü dahi tersine çevrilebilir. Kuantum bilgisayarlarının işleyişi ile her geçen gün değişik çalışmalar kaydeden bilim insanları zamanda yolculuğun bu gelişmeler ile gerçekleşeceğini ve yapılabileceğini belirtiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir