Pratik Büyü- Melek Raziel Kitabının Gizli Öğretileri

Evden Para Kazanma Yöntemleri
Aralık 24, 2019
İnternette Para Kazanma Yöntemleri
Aralık 25, 2019

Pratik Büyü- Melek Raziel Kitabının Gizli Öğretileri

Yahudi mistik öğretilerinde Kabala adı verilen bir gelenek bulunmaktadır. Bu geleneğin içinde Kabala Ma’asi yani pratik kabala bulunur. Pratik Kabalada yasaklı kara büyü olarak değil de beyaz büyü ile büyü yapılmasına izin verilmektedir.
Kabala geleneğinde kutsal ilahilerin ve melek isimlerinin okunmasının yanı sıra tılsımların kullanılması da vardır. Geleneğin anlatıldığı en çarpıcı eserlerden birisi Sefer Raziel HaMalakh Kitabı’dır. Diğer deyişle Raziel Meleği’dir. Bu metin tektir ve uzundur. Bilinen evrenin doğum, ölüm ve ruhsal pek çok öğretinin yer aldığı tüm bilgilerini kapsar.


Melek Raziel Kimdir?


İsim olarak Tanrı’nın Gizemleri anlamını taşıyan melek, gizemlerin meleği ya da sırların meleği olarak da adlandırılır. Yahudi mistisizminde baş melek olan bu melek, bir grup yüksek rütbeli melek lideri olarak görülmektedir.


Fiziki özellik olarak Raziel incelendiğinde mavi kanatları olduğu görülmektedir. Gri pelerini bulunan Raziel’in başının etrafında parlayan sarı bir aura bulunmaktadır. Tanrının tahtına cennette yakın olan Raziel Meleği, buyrukları ve emirleri en iyi anlayacak konumda bulunmaktadır. Melekler dünyaya gönderilerek insanlara baba evi olan cennete nasıl dönüleceğini öğretir.


Kabala Geleneği


Tanrının doğasını ve varlığını anlamak en önemli Kabala Geleneği olarak bilinir. Dünya genelinde bulunan bu inanç sisteminin içinde pek çok teolojik söylem ve meditasyonlardan oluşmaktadır. Pratik Kabala ise büyülü yollardan yaşam yaratmaya çalışmaktadır. Fakat bu konuda Yahudi metinleri büyünün kötü bir şekilde kullanılmasını yaygın olarak kınamaktadır. Bu bakımdan kara büyü ile pratik kabala arasında saf büyüyü ayırt edecek nitelikte ince bir çizgi bulunmalıydı.


Pratik kabala Yahudi elitlere ayrılan küçük bir gelenek olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu geleneğin pratik ve teorik zorluğu ise pratik Kabala’nın neden sadece bu kesme ayrılmış gelenek olduğunu ortaya çıkarmaktadır.


Raziel Melek İle Adem


Cennet bahçesinden kovulmanın hemen ardından Adem Tanrı’ya dua edecektir. Bu dua öncesinde Raziel Melek ile Adem arasında etkileşim olmuştur. Adem dua ederken Tanrı meleklerin en iyisini Raziel Meleği cennetin dışında bulunan hayatı iyileştirmesi için yollar. Raziel Adem’e konuşmadan fiziksel dünyaya uygulanacak bilgilere kadar pek çok güç sunar. Gezegenleri, dünya ile yıldızların doğa yasalarını açıklar. En önemli öğretisi ise dünyada insanın sahip olduğu ruhun manevi sınırları oldu.


Raziel Kitabı


Raziel Anygal kitabı muhtemelen Orta Çağ döneminde doğdu. Kitap için 13. Yüzyıl zaman diliminden bahsediliyor. Başlangıçta İbranice ve Aramice olan kitap daha sonra Latin transkripsiyonlu olarak da hazırlanmıştır. Kitapta tartışılan teoloji ve mistik kabala ilahiyata yakın manevi varlıklar anlatılmaktadır. Mistik ya da büyülü yolla bağlantı kurma olasılığı da kitapta tartışılan konular arasında bulunmaktadır. Kitapta yer alan metinlerden kitabın, Adem cennetteyken gönderildiği ortaya çıkıyor. On parça halinde gönderilmiş bir kitap olarak görülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir