Reenkarnasyon Kur’anda Geçiyor Mu?
Aralık 27, 2019
MK-Ultra Projesi(Zihin Kontrolü)
Aralık 29, 2019

Dabbe Nedir? Hakkında Bilgi

Kur’an’da geçen Dabbe için pek çok yorum yapılmaktadır. Bu yorumların içerikleri birbirinden farklı olsa da genel olarak hepsi Dabbe konusunda gizemli ve korkunç benzetmelere yer vermektedir. Ku’an’da Dabbe için tek ayet bulunmaktadır.


Kur’an’da Dabbe Ayeti


27- Neml Suresi 82′ ayettir… Geçen Ayet…


Kur’an’da dabbenin geçtiği tek ayettir. Fakat bu ayetten farklı olarak acayip hadiseler de Dabbe’yi işaret etmektedir. buna göre Dabbe’nin başı öküz başı gibidir. Gözü domuz gözü gibi ve kulağı fil kulağı gibidir. Boynuzu da bulunan Dabbe’nin boynuzu keçi boynuzu gibidir. Bu varlığın boynu ise deve kulunun boynuna benzetilmektedir. Göğsü aslan göğsü gibi olan Dabbe’nin rengi ise kahverengi olarak söylenmektedir.
Böğrü kedi böğrüne benzetilen Dabbe için kuyruğunun koç kuyruğuna benzediği söylenmektedir. Görüntü olarak korkunç bir görselliği bulunan Dabbe’nin ayakları ise deve ayaklarına benzetilmektedir. Bilim Türk, bu konuda farklı görüşlere yer vermiştir.


Başı Gökte Kuyruğu Kutupta


Dabbe için oldukça garip ayetler de bulunmaktadır. buna göre Dabbe’nin başı gökte yer alırken kuyruğu kutuplarda bulunmaktadır. bu ilginç tanımda Dabbe’nin ayakları ise Arabistan yarım adasında bulunmaktadır. bazılarının yorumuna göre ise Dabbe’nin bir elinde Hz. Süleyman mührü bulunurken diğer elinde Hz. Musa’nın asası yer alacaktır.


Dabbe’nin Geleceği Kur’an’da Geçiyor


Kur’an’da Dabbe’nin geleceği açık bir şekilde yer almaktadır. Dabbe için farklı hadislerde yer almaktadır. Dabbetü’l Arz şeklinde geçen bu kelimenin anlamı yerde debelenen ve ayakları üzerinde yürüyen canlıdır. İnsanı korkuya sürükleyen bu kelime herhangi bir canlı anlamında kullanılmaktadır. İster iki ayaklı ister dört ayaklı olsun tüm varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır. Bilim Türk, Dabbetü’l Arz’ın kıyametin habercisi olduğuna yer vermektedir. Belki de bu canlıyı bu kadar korkunç hale getiren nende budur. İnsanlığın ve yaşamın sonunun geldiği haberini insanlar, sevimli varlıklardan haber almayacaklarını düşünmektedir.


Hadislerde Dabbetü’l Arz


Hadislerde kıyamet alametleri olarak pek çok konu bulunmaktadır. Bunlar
Güneşin batıdan doğması
Deccal
Dabbetü’l Arz
Şeklinde bazı başlıklardan oluşabilir. Bunlar kıyametin kopacağının on belirtileridir. İnanışa göre kıyamet gününde bir canlı olarak dünyaya gelecek olan Dabbe insanlara bir damga vuracaktır. Dabbe ortaya çıkarak yeryüzünde dolaşmaya başladığında ise her yerden görünür özellikte bulunacaktır. Canlının gelme amacı ise mümin ve kafir ayrımı yapmaktır. Elindeki damga da bunun için vardır. Hadis-i şeriflerde canlının elinde Hz. Musa’nın asasının ve Hz. Süleyman’ın mührünün bulunacağı yer almaktadır. Elinde mühür bulunan canlı, müminlerin yüzünü parlatırken kafirlerin burnunu mühürleyecektir. İnsanlar sofraya toplanacak, mümin ve kafir tanınacak şeklinde ifadeler de Hadis-i Şeriflerde geçmektedir. Canlıyı gizem içine sokan bir diğer konu ise canlının dünyaya gelmesiyle İslam’ın geriye doğru gitmeye başlayacağıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir