Nanoteknoloji Nedir?
Aralık 27, 2019
Dabbe Nedir? Hakkında Bilgi
Aralık 28, 2019

Reenkarnasyon Kur’anda Geçiyor Mu?

Reenkarnasyon diğer ismi ile ruh göçü, ruhun sürekli olarak bedenlenmesi anlamına gelmektedir. Asya dinlerinde reenkarnasyon tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte bu kavrama benzerlik göstermektedir. Doğaüstü olaylar içinde görülen reenkarnasyon günümüzde, bir milyarı aşkın insan inanmaktadır.


Reenkarnasyonun Kur’an’daki Yeri


Reenkarnasyon için Bilim Türk, hem dini açıdan hem bilimsel açıdan yaklaşımları incelemektedir. Evrende bulunan döngüden ötürü pek çok insan reenkarnasyonun var olacağına inanmaktadır. Reenkarnasyonu da bu döngünün bir parçası olarak görmektedir. Kur’an’da açık bir şekilde reenkarnasyon geçmemektedir. Ahret ile ilgili geçen onlarca ayet içinde hiçbir şekilde dünyaya geri dönüş ayetleri bulunmamaktadır. Hatta ayetlerin bazılarında ölenlerin dünyaya geri dönsem şeklindeki isteklerine asla, şeklinde cevap verildiği görülmektedir. Bu da reenkarnasyonun Kur’an’a göre gerçekleşmeyeceği ispatını sağlamaktadır.


Kozmolojik Açıdan Reenkarnasyon


Reenkarnasyonun olduğu kozmolojilere göre evren ezelidir. Sonsuz bir şekilde var olan evren için reenkarnasyon düşünülmektedir. Reenkarnasyon genel anlamda tenasüh yani tekrara bedenlenme ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat reenkarnasyon aynı zamanda hususi olarakta kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak ise reenkarnasyon bir gerileme yani hayvan bedenlerine sahip olmak olarak da kullanılmaktadır.


İnanışlara Göre Reenkarnasyon


Batı tarihinde ilk kez Pisagor ve Platon gibi bilgin ve filozoflar ruh göçünü dile getirmiştir. Bundan önce de eski Mısır uygarlıklarında ya da Maya gibi uygarlıklarda ruh göçü inancı bulunmuştur. Kabala ve tasavvufta da bu düşünce ve sistemlere rastlanmaktadır. Asya için ise bu inanışlar Şamanlık içerisinde ek çok yerde bulunmaktadır. Sufi tarikatlarına göre reenkarnasyon bedenden ayrılan ruh, saf olmayan ve ıslahı gerekli olan ruhlardır.

İslami Açıdan Reenkarnasyon


İslam dininde yer alan devriye inancı ile ruhun ölümsüzlüğüne inanılmaktadır. Bilim Türk konuyu İslami açıdan da değerlendirmektedir. Bu inanışa göre ölen insan bedenidir. İnsanların ruhu her zaman yaşamaktadır. Reenkarnasyonda ceza ve mükafat inancına bağlı olarak geliş gidişler var olmaktadır. Varlık dünyaya her bağlanmasında geçmişte yaşanan hayatın toplu ürünleri ile yeni bir durumda karşılanır. Kur’anda ise dünyaya yeniden dönüş istekleri açık bir şekilde reddedilmiştir. Bazı ayetlerde konu ile ilgili kapalı anlamlar yer alsa da açık ayetler ölümden sonra geri dönüşün olmayacağını açık bir şekilde dile getirmektedir. Geri dönmek isteyen ruhlar için berzah yani engel bulunduğu ayetler ile sabittir.


Günümüzde zaman kavramı ile reenkarnasyon ile bağlantı kurulmaktadır. Muhammed İkbal tarafından zaman kavramı reddedilmektedir. Ona göre zaman Allah’ın mazı mefhumları anlatması açısından bize koyduğu bir durumdur. Önce ve sonra kavramı ise insanın zihinlerinde bulunmaktadır. doğaüstü olaylar olarak bakıldığında reenkarnasyon için farklı zaman dilimleri gerekmektedir. Sadece zihinde yer alan zaman kavramında her olay şu anda yaşanmaktadır ve herkes şu anda hayattadır. Bu da reenkarnasyonu imkansız hale getirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir