Yerli Otomobil Hakkında Her Şey
Aralık 29, 2019
Demonlar Hakkında Bilgi
Aralık 30, 2019

Dinler Kitabı

Allah insanlığın ilk gününden günümüze kadar pek çok kitap göndermiştir. Bazen tam olarak kitap halinde gönderilen bu metinler bazen sahife olarak gönderilmiştir. Belirli peygamberler aracılığı ile gönderilen din kitaplarında sosyal hayattan Allah’ın emir ve yasaklarına kadar pek çok konu yer almaktadır. Allah, dönem dönem yeni bir kitap ve yeni peygamber ile emirlerini ve yasaklarını hatırlatmıştır. Kitapların indirilmesi ise doğaüstü olaylar ile gerçekleşmiştir. Allah tam olarak kitap şeklinde 4 ayrı metin yollamıştır.


İlk İndirilen Din Kitabı


Kutsal kitaplar, indirildikleri dinlerin özelliklerini, emir ve yasaklarını bildirmektedir. İslam dinine göre kutsal kitapların hepsine iman edilmektedir. İlk olarak dünyaya gönderilen kutsal kitap, Tevrat’tır. Tevrat Hz. Musa için indirilen Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Bugün elimizde bulunan Tevrat, İslam dinine göre tahrif edilen kutsal kitaptır. Bilim Türk, ilahi kitaplar için pek çok bilgiye yer vermektedir. Mevcut Tevrat aslında 5 bölümden oluşan Kitab-ı Mukaddes’in ilk bölümüdür. Diğer bölümler bugün elimizde bulunmaz. Tekvin, Huruç, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümlerinden oluşur.

Diğer İlahi Kitaplar


Tevrat’tan sonra yeryüzüne indirilen diğer ilahi kitap Zebur’dur. Bu kitabın Hz. Davut için indirildiğine inanılmaktadır. Genel anlamda ilahilerin ve bazı emirlerin yer aldığı kitap da Tevrat gibi tahrif olmaktan kurtulamamıştır. Daha sonra Hz. İsa için İncil inmiştir. Yeni Ahit olarak da bilinen kitap; Aziz Matta, Aziz Markos, Aziz Luka ve Aziz Yuhanna tarafından derlenmiştir. Bu bakımdan 4 ayrı nüsha halinde bulunmaktadır. içerisinde Hz İsa’nın yaşamı ve öğretileri yer almaktadır.


Son Din Kitabı


İslamiyet kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak son dindir. İslam inancına göre yeryüzüne bu dinden sonra başka bir din gelmeyecek ve Kur’an’dan başka bir kitap da gönderilmeyecektir. Bilim Türk, dinler kitabı için geniş bilgilere yer vermektedir. Hz. Muhammet aracılığı ile gönderilen kitap da İslam dininin emir ve yasakları yer almaktadır.


İlahi Kitaplar Neden İndirildi?


Kur’an’a göre ilahi kitapların indiriliş amacı insanlar arasında anlaşmazlığa düşülen konularda hükmedilmesidir. Ayrılığa düşülen konularda açıklamalar yapılması ve inanan insanlar için yol gösterici olunmasıdır. Bunun yanında ilahi kitaplar İslam dinine göre insanları karanlıktan çıkararak Allah’ın yoluna ulaştırmaktadır. İlahi kitapların belki de en önem verilen yönlerinden birisi zulmedenlerin uyarılması ve güzel davrananların müjdelenmesidir.


Din Kitaplarının Ortak Özellikleri

” data-ad-client=”ca-pub-6132682395057817″ data-ad-slot=”6781908267″>


Din kitapları ayrı ayrı gönderilmiş olsa da bazı konularda aynı özellikler bulundurmaktadır. Bu özellikler;
İman ve tevhid
Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması
Namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerin asılları
Zina, adam öldürme ya da hırsızlık gibi ahlak kuralları
Allah yolunda mal ve can ile cihad
Şeklinde sıralanabilir. Kur’an-ı Kerim’in doğaüstü bir şekilde indirilmesi ile diğer kitapların hükmü son bulmuştur. Önceki kitaplarda yer alan pek çok bilgi ve esas Kur’an’da yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir