Araştırmacılar, bir enzimi aktive etmenin beynin yaşlanmasını tersine çevirebileceğini keşfettiler
Temmuz 6, 2020
Bir Dahi Olduğunuzu Gösteren 7 Şaşırtıcı İşaret
Temmuz 6, 2020

Ezoterik Başlatma nedir?

Ezoterik Başlatma (Ergenlik, Tekris); “dış”, “dış”, “dış”, “iç” kişi “iç”, “samimi” yapma, ezoterik topluluğun “üye” durumunu yapma, ezoterik bilginin ışığına ulaşma.

Ezoterik Başlatma; Bireyde, bir varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamaya geçişi manevi olarak gerçekleştirme sürecidir. Amaç, bazı sembolik eylemler ve fiziksel eylemler yoluyla bireye yeni bir yaşamda “yaşamak” için “ölme” hissini aşılamaktır. Bu nedenle bazı ezoterik örgütlerde inisiyasyona İkinci Doğuş da denir.


İnisiyasyon yoluyla, kişi daha “yetkin” bir ruhsal duruma girer ve “üstün” bir evrene ulaşır. Bu bakış açısından, inisiyasyon en derin anlamında bir tür “tanrısallık” tır. Ana işlevi, kişinin dış yaşamındaki herhangi bir koşullu durumun ötesine geçmektir. Panteist varsayımın temelini bulur.
Evreni ve Tanrı’yı ​​aynı şey olarak sayan öğretilerin ve inanç sistemlerinin genel adı Panteizm’dir. Tanıtım olarak da adlandırılan Panteizmin temel ilkesine göre, evrendeki her şey tek bir Varlıktan oluşur. Bu aslında var olan tek varlıktır ve tüm nesneler ve yaratıklar çeşitli görüşlerdir. Panteist ilkeler, eski mistik ve ezoterik toplulukların çoğunda benimsenmiştir. Felsefe olarak Stoacılık ve Neoplatonizm hakkında panteist içgörüler vardır. Kabalizm tamamen pantheisttir. Vahdet-i beden anlayışı ile tasavvuf olgusu Sufizm’de de benimsenmiştir.

Birey, inisiyasyonla, zaten kendi içinde bir öz tasvir eder. Bu bir “iç” gerçekleşme. Bu nedenle ezoterik inisiyasyon geçiren kişinin en başından itibaren belirli özellikleri ve eğilimleri olmalıdır.

İnisiyasyonun Batı dili eşdeğeri olan “inisiyasyon” kelimesi Latince “inisum” kelimesinden türemiştir. “Initié” aslında “başladı anlamına gelir, Ezoterizmdeki en önemli kavram “Başlatma” dır.

Ezoterizm (Batıniyye, İçreklik) kapalı bir toplumda kademeli olarak bilgi ve davranışların verildiği bir çalışma ve öğretim sistemidir. Gerçek gerçeklerin anlama becerisine ve bilgisine sahip olanlara aktarılabileceği görüşü ezoterik sistemin özüdür.

Sistemin üç önemli özelliği vardır:
Öğretimi alacakların dikkatle seçilmesinden sonra, başlatma yöntemiyle topluma kabul edilir ve aynı yöntemle devam edilir.

Öğretilerin bir dizi derecede öğretilmesinin yanı sıra, hiyerarşik bir yapıya sahip bir organizasyon vardır.

Öğretiler kapsamında sembol, alegori ve aforizmanın kullanımı.

Ezoterik yaklaşımın özü; Bireyin kendini aydınlatamayacağı gerçeğine bağlıdır. Genel olarak, ezoterik öğretim uygulamasına rağmen; bazen, mistisizm kavramı (tasavvuf, mistisizm) ve ezoterizm kavramı bu noktada farklılık gösterir. Mistik kişi (mistik, mistik) genellikle eli dünyadan çekilen, düzensiz ve kontrolden çıkmış, hatta disiplinsiz bir “münzevi” dir. Bir kerede “sezgi” ile gerçeğe dönüşebilir. Ancak ezoterizmde kişi ancak bir “inisiyasyon” örgütü tarafından aydınlatılabilir.

Ezoterik organizasyon önce kişi üzerinde manevi bir etki yaratır ve daha sonra bu etki üzerine bir “öğretim” kurmaya çalışır; Bunu yaparken belli bir hiyerarşik yapı ve disiplini takip eder. Tasavvuf bazen tamamen bireysel düzeyde kalabilse de ezoterizm her zaman örgütsel bir yapıdır.

Duygu ve sezgiye dayalı Tasavvuf (Tasavvuf, Gizem) Bir inanç yolu olarak, gerçeğe duygularla ve sezgiyle, mantıklı deney alanı dışında ulaşmanın anlaşılmasıdır. Teolojik bakış açısından, kendi içinde kendisini kapatan ve kendi içinde Tanrı arayan kişi şeklinde de tanımlanır. Tasavvufun son aşaması, Tanrı’nın huzurunda eriyerek kişiliğin yok edilmesidir.

İnisiye eden kişi üzerinde yaratılan manevi etki, aslen inisiyasyon töreninin “aktarılamaz” doğasıydı. Eleus Gizemleri’ne atıfta bulunan Aristo, “Öğrenmekten ziyade hissetmek” dedi. İnisiyasyon sırasında, öğretme değil, yoğun duygular var. Ancak, bu duygular gelecekte öğretmek için uygun toprağı oluşturur.

Dolayısıyla “inisiyasyon” gizemi “ifade edilemez, kelimelerle ifade edilemez” gizemidir; ancak, ritüeller aracılığıyla yaşar, acı çeker ve hissedilir. Gerçekten, ezoterik organizasyonların gizemleri, tüm ritüelleri en küçük ayrıntıyla bilinse bile, tamamen çözülemez ve çözülemez. Çünkü bu gizemler ancak kişisel olarak deneyimlendiğinde hissedilebilir. Lanetlendiğinde anlamsız görünen tüm ezoterik örgütlerde bulunan ritüeller, aslında, korkutucu veya aldatıcı olsun, başlatan insanlar üzerinde bir tür psikanalitik tedavi etkisine benzeyen manevi yankılara sahiptir.

Bu durumda, inisiyasyon yoluyla, birey kendini “gerçekleştirir”, güçlendirme sürecine doğru ilk adımı atar, özünde gizli olanı teorikten eyleme yönlendirir. Dahası, bu durum kazanıldığında, kaybolmayan bir niteliktir. Başlatma olgusu artık sabit bir “durum” dur. Başlamak geri döndürülemez bir özelliktir.

Sonuç olarak; ezoterik başlatma:

Önceden belirlenmiş eğilimleri ve özellikleri üzerine yapılandırılmış,

Belli bir ruhsal etki yaratmak, kişinin bilinçaltı haline gelmek,

Bu, bireyin tamamlaması gereken “gizli özü idrak etme” çabasından oluşan üçlü bir süreçtir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir