Bilime göre farklı renkler beynimizi ve bedenlerimizi etkiler !
Haziran 30, 2020
Beynimiz Seçenekleri Bilmeden Değerlendirir
Temmuz 5, 2020

EZOTERİZM VE YETİŞKİNLİK

Türkçe’de yetişkinliğin batı dil eşdeğeri olan İnisiyasyon / İnisiyasyon kelimesi Latince başlangıcı = start kelimesinden gelir. Bu kelime, yürümek, gitmek ve anlamını ekleyen takılar anlamına gelen ire fiili ile ilgilidir. Türkçe’de henüz kullanılmakta olan ergenlik kelimesi aynı anlamı vermese de iyi bir yanıttır. Daha önce yanıt olarak kullanılan “tekris” kelimesi yaygın olarak kullanılmamaktadır.

İnisiyasyon, en eski gizem dinlerinden beri var olmuştur. İnisiyasyon, bu yaşamda ölen ve sonsuz yaşama yükselen katil tarafından sembolize edilir. Bu nedenle müridin ölüm deneyimi ritüellerde oynanır. Nur’a veya ışığa ulaşmak, inisiyasyon sembolizminde de önemli bir rol oynar.

Başlatma, adayın geçmiş yaşamından ayrılmak ve ezoterik toplulukta tekrar yaşamaya başlamaktır. Bu süreç, öğrencinin ilahi özü kendi içinde bulmak için gerekenleri aldığı bir süreçtir. Bu bağlamda, inisiyasyon müridin çeşitli eğitim ve sınavlardan geçtiği bir süreçtir.

İnisiyasyon sırasında alınan eğitim öğrenci tarafından gizli tutulur ve dışarıdaki kimseye açıklanmaz. Eğitim süreci boyunca öğrenciye çeşitli dereceler ve unvanlar verilir ve bu eğitimden ne kadar ilerlediğini gösterir.

Ezoterik inisiyasyonun bir diğer özelliği, yazılı öğretimin aktarılması yerine sözlü, sembolik ve ritüellerle öğretilmesidir. Tarih boyunca var olan ya da sadece sembollerin ve alegorik ifadelerin kaldığı pek çok ezoterik örgütün bıraktığı yazılı belge bulunmamasının nedeni budur.

Başlatma sadece bir eğitim değildir. Aynı zamanda bireyin kendi içinde yaptığı bir yolculuktur. Semboller ve ritüeller yardımıyla, birey süreç içinde bir süreç yaşar ve içindeki ilahi öz araştırılır. bu nedenle, öğrenci kuralları tam anlamıyla uygulamak zorundadır.

Öte yandan, Arıkda İlginç inisiyasyon hakkında yazdıklarım:

“Bir tanım yapmak zorunda kalırsak, manevi bir etkinin transferinin hazır olduğunu söyleyebiliriz. Burada manevi bir etkisi var. Bu etki aktarılmalıdır. Bu etki insandan insana, toplumdan topluma aktarılacaktır. Aslında, tüm inisiyatif çalışmalarının özü, bu etkinin bir taraftan alınması ve bir tarafa aktarılması ve bu nakli kolaylaştıracak tüm çalışmaların inisiyatif çalışmaları olmasıdır. “

Burada, inisiyasyonun tehlikeli bir yönü ortaya çıkar. Örgütün ritüelleri sayesinde öğrencinin girdiği örgüt öğrenciyi kendi amaçları için kullanabilir ve enerjisini örgütün kolektif enerjisine dahil edebilir. Sahte üstatların önderliğinde kurulan organizasyonlar genellikle ritüelleri bu şekilde yaparlar.

Ezoterik inisiyasyon, özü gereği, ustalar tarafından belirli bir şekilde verilmesi gereken bir öğretidir. Ezoterik öğretiler tarih boyunca çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Birçoğu, içinde bulundukları toplumda ve çağda karakter gösterdi ve işlevlerini zamanında tamamladı. Bugün, destekçileri olmalarına rağmen, bunlar tarihte işlevlerini zaten tamamlamış olan öğretilerdir. Tarih boyunca var olan ezoterik düşünceleri sentezleyen topluluklar da var, bunlar bugün hala geleneksel işlevlerini sürdüren topluluklar.

Bu tür bir topluluğa girmek isteyen kişi, kendisini sahte ustalardan ve olumsuz amaçlı topluluklardan korumak zorundadır. Haluk Egemen Sarıkaya, yıllar önce Kötülük ve Kaynaklar başlıklı çalışmasında bu tehlikeye dikkat çekti:

“Oldukça evrimleşmiş bir varlık ya da öğretmenmiş gibi davranan ve aynı zamanda insan alışkanlıkları ve zayıflıkları olan bir insan, insan için son derece çekici olacaktır, çünkü sözde başarısı küçük bir disiplin ve kesinlik sonucu görülecektir. Bu nedenlerden dolayı, onu izleyenler kişiliğine hayran kalır ve Yasayı ihlal ederek böyle bir hayranlık duymasına izin verir. Bu şekilde gururunu arttırır ve izleyicinin fiziksel forma olan bağlılığını güçlendirir. İzleyicilerini kendilerine öğretilenlerin iyiliğini ve kötüsünü hayal etmemeye, körü körüne onlara inanmaya teşvik eder. Sahte “öğretmen” bu körlüğe iman ettikten sonra, artık doğru yolda eğitim vermesini sağlayacak herhangi bir eleştiriye veya karara tabi olmayacaktır. Böylece, yönettiği küçük topluluk sahte bir manevi grup haline gelir ve orada, zihin işlevini kaybeder.

Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak saplantılı bir durum ortaya çıkar. Bu saplantı iki önermeye sahiptir:

Birincisi, sahte öğretmenin, izleyicilerini dışarıda daha iyi şeyler keşfetmesini engelleme ve böylece dikkatini kendi üzerinde tutarak onu hayatta tutmaya katkıda bulunma çabasıdır.

İkincisi, sahte öğretmenin izleyicilerinin, mucizeye inanarak ve büyük bir Öğretmene sahip olmanın gururunu kullanarak fiziksel bir kişiliğe hayran olmanın uyuşuk, duygusal durumuna dalma arzusudur.

Bu duruma sıkça rastlanabilir. Bu, gerçek bir manevi grubun coşkulu bir taklidinden oluşur. Her iki tarafın samimiyet eksikliği nedeniyle, hızlı bir şekilde çözülmeye mahkumdur. Kişiliğinin hayranlığı, sansasyonelliği ve takıntısı kısa sürede onları her türlü duygusal, şehvetli ve cinsel sadakatin karanlık faaliyetlerine götürür. Bu ülkede, aldatma, yıkıcılık, sapkınlık ve zihinsel çarpıtma gelişir ve Yüksek Benlik ile temas kopar. Korkunç Kara Ayin ve kara büyü törenleri bu topraklarda kök salmayı başardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir