Rus Medyası Gizemli Kadın Ayakkabısını Sergiliyor
Aralık 20, 2019
Antartika Civarında Denizin Dibinde Keşfedilen “Eltanin Anteninin” Garip Gizemi
Aralık 22, 2019

İnsan Benliğini Keşfetme Yolculuğu

İnsan, var olduğu dönemden günümüze kadar hayatı anlamlandırmaya çalışmaktadır. Yaşanan yılların birikimleri ve geçmişin mirası ile insan benliğini keşfetmek daha olumlu şekilde gerçekleşmektedir. Bu keşif; dinsel, ahlaksal ya da sosyal yönde gerçekleşebilir.


Genelde insan, kainat ve hayat üçgeninden ilahi kitaplar ile anlamlandırma yapmaktadır. İslam dinine inanan birisi için, yaşam amacı ve insan benliği Kur’an-ı Kerim ile anlamlandırılmaktadır. İnsanın hayatına bakıldığında aslında cennette insanın bir bütün içinde olduğu görülmektedir. Adem’in yasak meyveyi yemesi ile insanın tümden ayrılışı da başlamıştır. Bu olaydan sonra kendini bilmek ile başlayan yolculuk da başlamıştır. Bu yolculukta amaç ikiliği gidererek tekliğe bürünmektir. İnsanlar hangi koşulda olursa olsun tek olanın ne olduğunu ve varoluşsal kaderi anlamaya çalışmıştır.


İnsan Bütünün Parçası


Her insan ya da canlıyı bütünün parçası olarak görmek mümkündür. Fakat insan yaradılışı gereği bütünü aramaya odaklanmıştır. Bizsiz bir bütün bulunmamaktadır. Aynı şekilde bütün olmadan biz de olamayız. Bedende yer alan farklı hücreler tek bedeni ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde parça parça kozmos oluşmaktadır.
Kişisel olarak belirli düzeyde algımız bulunmaktadır. Bu algıya saplanıp kalmak bir beden içinde hapsolmaktır. İnsan bu beden içinde soyut ve geçici kimlik için koşturmaktadır. Koşuşturmalar nihai kader için itici güç olmaktadır.


İlahi Varlık Olarak insan


Tüm dönemlerde gelen peygamberler insana ilahi var oluşunu anlatmaya çalışmıştır. Burada amaç ilahi yolculukta nihai versiyonu almak halidir. Burada iki kutup arasında yaşanan savaştan bahsetmek mümkün olabilir. Öğretmenler ise iki kutup arasında kalan savaş komutanları şeklinde değerlendirilebilir.


İnsan yaşadığı ortam ve zihinsel doğasından etkilenmektedir. Bu ortam insanın algısını etkilemektedir. Haz, mutluluk ya da korku gibi hisler arasında insan sürekli bir yer edinme savaşı içindedir. İnsanlar bu yolda bazen kaybolmuş bazen de rehber eşliğinde gelişimini tamamlama imkanı bulmuştur. Ruhsal rehberlik ile gelişen kişisel dinamikler toplumun pek çok boyutuna yansımıştır. Büyük kitlelerin davranış biçimleri, ahlak yapısı ya da savaş ve barışları bu anlayış ile oluşmuştur.
Kendilik bilgisi incelendiğinde öğrenilenler ile kişinin kaderinin değiştiği görülmektedir. Somuttan soyuta her bilgi, bu bilgiye sahip olan kişiyi daha yukarılara taşıyacaktır. Birey toplum içinde kendine rehberlik eden kurallar dizisi ile görev almaktadır.


Kendini Keşfetme Yolculuğu


Kitlesel olarak bilincin yükselmesi insan zihninin ve davranışlarının incelenmesi ile daha anlamlı bir hal almıştır. Özellikle 19. YY sonrasında bu alanda yapılan çalışmalar, insanın kendini bulma yolculuğuna bilimsellik katmıştır. Psikoloji metotları bilimsel prensipler oluşturmaya başlamış ve bu prensiplere felsefi yaklaşımlar da dahil olmuştur.
Psikolojiden felsefeye her alanda insanın kendini arama yolculuğu bulunmaktadır. Günümüzde insanın kendini arama yolculuğu geniş bilgiye ulaşma hali ile daha farklı bir boyut kazanmıştır. İnsanoğlu bu dönemde elde ettiği geniş bilgiler ile kendiliğini yorumlamaya devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir