İnsan ve Gizem Dolu Enerjisi
Aralık 30, 2019
Bildırberg Toplantıları
Ocak 4, 2020

Tasavvuf, Tasavvufi Düşünce Tasavvuf Önderleri

İslam’ın iç ve mistik yüzünü tarif eden düşünce sistemine tasavvuf denmektedir. Tasavvuf Kur’an’da ayetlerle ya da hadislerde geçmemektedir. Fakat düşüncenin İslam açıdan oldukça derin ve güçlü temelleri bulunmaktadır. Kalp temizliği ve güzel ahlak olarak görülen tasavvuf, ruh olgunlaşmasıdır. Tasavvuf önderleri doğaüstü olaylar ile dahi kendini gösteren öncüler olabilmektedir.


Tasavvuf Nedir, Tasavvufun Amacı


Tasavvuf, insan-ı Kamil olmak için çalışmaktır. Bu çalışkanlık ahlak, kalp temizliği, ibadet ve davranışlar ile ortaya konmaktadır. Tasavvufta amaç manevi olarak yükselmektir. Maddi olan değerler tasavvuf ile kenara bırakılır. Tasavvufta ahret ile ilgili olan manevi değerler ön plandadır.
Allah’ın birliğini ve tekliğini açıklayan tasavvuf aynı zamanda felsefi bir akımdır. Tasavvuf; Allah’ı, evreni ve insanı bir bütün olarak kabul etmektedir. Toplum hayatı ile geniş şekilde kaynaşmış olan bu düşünce Allah ile insan ilişkilerin bütün içinde aramaktadır. Bilim Türk tasavvufi düşünce ile ilgili pek çok konuya yer vermektedir.


Tasavvufi Düşünce Temelleri


Tasavvufi düşüncede tek varlık bulunmaktadır. Vahdet-i Vücud tasavvufi düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Vahdet, birlik ve teklik anlamına gelmektedir. Vahdet-i vücut ise tek varlık ya da tek vücut anlamına gelmektedir. Tasavvuf düşüncesinde sadece dini kitaplarda verilen emirler yer almamaktadır. İslam tasavvufunda Allah’tan başka varlığın bulunmadığı kabul edilmektedir. O mutlak ve en güzel varlıktır. Mutasavvıflara göre her şey Allah’ın yansımasıdır. Bu düşünceye en güzel örneklerden birisi ayna örneğidir. Allah karşılıklı konulan yokluk aynasına bakan bir varlıktır. Ortada bulunan varlık aynasından Allah’ın çekilmesi ile her şey yok olacaktır.


Tasavvuf Önderleri


Anadolu topraklarında pek çok tasavvuf önderi yaşamıştır. Bunların yanı sıra Hindistan’dan Orta Asya’ya kadar pek çok bölgede tasavvuf önderleri ile karşılaşmak mümkündür. Anadolu topraklarında en bilinen tasavvuf önderlerinden birisi Mevlana’dır. Hz. Mevlana, tasavvufi düşünceleri ile geniş kitlelere ulaşmıştır. Günümüzde hala düşünce sistemi benimsenen Mevlana dünyanın her yerinden insanı etkilemektedir. Tasavvuf önderleri konusunda Bilim Türk pek çok bilgiye yer vermiştir.

.
Yunus Emre, Anadolu tasavvufunda oldukça önemli yeri olan bir başka önderdir. Yunus Emre tarafından yazılan pek çok şiir bugün hala tasavvufi düşünceleri yansıtmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli de Anadolu topraklarında yaşayan ve geniş kitleleri etkileyen tasavvuf önderleri arasında bulunmaktadır. Anadolu topraklarında mürit sayısı artan hatta Osmanlı loncalarında etkisi hissedilen bir tasavvuf düşüncesi oluşturmuştur.


Anadolu dışında dünyanın farklı bölgelerinde de tasavvuf önderleri ile karşılaşılır. Bunlardan en meşhuru Hoca Ahmed Yesevi’dir. 11. Yy civarında yaşayan büyük alim, tasavvufun Anadolu’ya yayılmasında etkili olmuştur. Tasavvuf konusunda genel olarak ahlaki ve ibadet konuları üzerinde düşünceler bulunmaktadır. Pek çok tasavvuf önderinin doğaüstü olaylar yaşamış olduğu da bilinmektedir. Fakat bu olaylar bazı önderler tarafından gösterilirken bazıları bu olayı kendine saklamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir