aura ve çakralar

Aralık 30, 2019

Fotoğraf Teknikleri İle Yakalanan İnsanların Aurası ve Çakralar

Çarka, Sanksritçe tekerlek ya da çark anlamına gelen bir sözcüktür. Ruhsal enerji ile fiziksel bedenin buluştuğu ana bağlantı noktalarına çarka denilir. İnsan vücudunda 7 ana çarka […]