Aralık 30, 2019

Demonlar Hakkında Bilgi

Demon sözcüğünün kökeni eski Yunancada bulunan daimondan gelmektedir. Hıristiyan literatüründe ise demon, cin ve şeytan anlamına gelmektedir. Avrupa tarihinde rastlanan bu kelime Avrupa papazları tarafından sıklıkla […]
Aralık 30, 2019

Cinler, Cin Kabileleri ve Görevleri

3 ilahi dinde cinin varlığı kabul edilmektedir. Gözle görülmeyen fakat sadece isimleri geçen bu varlıkların, insanlar ile pek çok ortak yönü bulunmaktadır. Cinler insanlardan ufak farklılıklar […]