Aralık 30, 2019

Demonlar Hakkında Bilgi

Demon sözcüğünün kökeni eski Yunancada bulunan daimondan gelmektedir. Hıristiyan literatüründe ise demon, cin ve şeytan anlamına gelmektedir. Avrupa tarihinde rastlanan bu kelime Avrupa papazları tarafından sıklıkla […]