ezoterik kökenler

Temmuz 6, 2020

İnisiyasyonun Kökeni: İlkel Topluluklarda “Yetişkinlik” Törenleri

Bilimsel araştırmalar, bilimsel adı “Rites de Passage” (Rites de Passage) olan tüm ilkel topluluklarda bir tür başlatma töreni olduğunu ortaya koymuştur.Genel olarak, dört temel gruba bölme […]