ezoterizm kimdir

Temmuz 5, 2020

EZOTERİZM VE YETİŞKİNLİK

Türkçe’de yetişkinliğin batı dil eşdeğeri olan İnisiyasyon / İnisiyasyon kelimesi Latince başlangıcı = start kelimesinden gelir. Bu kelime, yürümek, gitmek ve anlamını ekleyen takılar anlamına gelen […]
Temmuz 6, 2020

KALKINMA VE YÜKSELME

HASAT NEDİR? Boyutlar her zaman iç içe geçer. Her boyutta bu boyuta uygun alanlar vardır. Bu alanlarda kademeli bir artış yaşanırken, hep ileriye doğru bir değişim […]
Temmuz 6, 2020

EZOTERİK 5 HUKUK

Sivil yasa Evren ve yaşam bütünün zihnindedir. Manevi beyin BÜTÜN ile sürekli iletişim halindedir. Bütün tarafından kastedilen yaradır.accordin Hermetizme, yaşamın ve evrenin doğasına zihniyettir.Mentalizm yasasına göre, […]
Temmuz 6, 2020

Ezoterik Düşüncenin Özü: Başlatma

Ezoterizm sözcüğü, eski Yunancada “içeri almak” anlamına gelen “eisotheo” kelimesinden türetilmiştir. Bu terimin anlamı çok açık: içeri girmek, kapı açmak, dışarıdaki insanlara girme fırsatı vermek anlamına […]
Temmuz 6, 2020

Başlama Törenlerinin Nitelikleri ve Amaçları

Ezoterik örgütlerde, İnisiyasyon Törenleri bireyin benliğini etkilemeyi amaçlayan deneyimlerdir ve hem fiziksel hem de ruhsal bir “test” tir. Aslında, inisiyasyon, ezoterik örgüt üyelerinin yabancılara açmamaya yemin […]
Temmuz 6, 2020

Masalların Ezoterik İşlevi

Masal kahramanlarının geçirdiği maceraların ve sınavların, masalların kökeni ve anlamı üzerine tartışmalarda hangi tarafa katıldıklarına bakılmaksızın, neredeyse her zaman ergenlik törenleriyle ilişkili olduğunu reddetmek mümkün değildir. […]