Temmuz 6, 2020

Olgunlaşma Törenlerinde Tekrarlanan Motifler

Farklı zamanlarda ve farklı kültürlerde ergenlik törenlerinin birçok ortak noktası olması garip değildir. Bu ortaklık efsaneler ve masallar için de geçerlidir. Bu ortak noktalar, hem masalların […]
Temmuz 6, 2020

EZOTERİK ÇALIŞMA İLKELERİ VE HEDEFLERİ

Herhangi bir sembolün anlamı, yani sır, içinde gizlidir. Bu sembolü bir bulmaca gibi çözmeden, o sırrı öğrenemezsiniz. 1- Sır sessizce alınır, sessizce söylenmez. 2- Öğrencinin araştırma […]
Temmuz 6, 2020

Ezoterizm ve Atatürk

Ülkemizde Sel Öncesi Medeniyetleri ve ezoterik kültürlerini araştıran ve bu konuda önemli raporlar hazırlayan ilk kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Mu ve At1antis Medeniyetleri ve bu medeniyetlerin […]
Temmuz 6, 2020

EZOTERİK ÖĞRETİM

Ezoterizm kelimesinin kökeni Yunanca ezotericus unvanından türetilmiştir (Kapalı, içe dönük veya kendiliğinden belirgin değildir.) Ezoterik sıfatın tanımıyla, bir öğretim sistemi olarak ezoterminin üç ana özelliği vardır. […]
Temmuz 6, 2020

Ezoterik Asalar

Asa, fantastik edebiyatın ve sihirli filmlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Film endüstrisinin esinlendiği çok eski açıklamalarda, mistik kişiliklerin çoğunun bir kadrosu var. Hz. Moses, elinde asası olan beyazlara […]